วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ใคร่ครวญอาหารของจิตกับอาหารของกาย(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๖๑)

๒๘ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญอาหารของจิตกับอาหารของกาย
610528_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญอาหารของจิตกับอาหารของกาย.mp3