วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บวงสรวงขอพระเมตตาในการบูชาคุณครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ค. ๖๑)

๑๘ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบวงสรวงขอพระเมตตาในการบูชาคุณครูบาอาจารย์
610518_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงขอพระเมตตาในการบูชาคุณครูบาอาจารย์.mp3