วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(เทศน์ ๒๙ พ.ค. ๖๑)

๒๙ พ.ค. ๖๑-เทศน์พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
610529_02_เทศน์พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3