วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ตั้งจิตขอขมาบูชาคุณครูบาอาจารย์และผู้มีคุณ(เทศน์ ๑๙ พ.ค. ๖๑)

๑๙ พ.ค. ๖๑-เทศน์ตั้งจิตขอขมาบูชาคุณครูบาอาจารย์และผู้มีคุณ
610519_01_เทศน์ตั้งจิตขอขมาบูชาคุณครูบาอาจารย์และผู้มีคุณ.mp3