วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ทานในพระศาสนาและการปฏิบัติใจ(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ค. ๖๑)

๒๖ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทานในพระศาสนาและการปฏิบัติใจ
610526_06_ปกิณกะธรรมทานในพระศาสนาและการปฏิบัติใจ.mp3