วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เวียนเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันวิสาขบูชา(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ค. ๖๑)

๒๙ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมเวียนเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันวิสาขบูชา
610529_10_ปกิณกะธรรมเวียนเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันวิสาขบูชา.mp3