วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ทำความดีโดยไม่ลังเลสงสัยทำให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๗ พ.ค. ๖๑)

๒๗ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีโดยไม่ลังเลสงสัยทำให้ถึงมรรคผล
610527_04_ปกิณกะธรรมทำความดีโดยไม่ลังเลสงสัยทำให้ถึงมรรคผล.mp3