วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566

พรของหลวงพ่อ: วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

 ๒๙ ต.ค. ๖๖ - พรของหลวงพ่อ: วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

SBUY6610_25_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD.mp3

เมตตาให้ตรงทาง(เสียงธรรม ๒๙ ต.ค. ๖๖)

 ๒๙ ต.ค. ๖๖ - เมตตาให้ตรงทาง

SBUY6610_24_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87.mp3

เลือกสงบดีกว่าไหม(เสียงธรรม ๒๙ ต.ค. ๖๖)

๒๙ ต.ค. ๖๖ - เลือกสงบดีกว่าไหม

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2566

พรของหลวงพ่อ: วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒๑ ต.ค. ๖๖ - พรของหลวงพ่อ: วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

SBUY6610_19_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD.mp3

เทศน์ความกตัญญู(เสียงธรรม ๒๑ ต.ค. ๖๖)

๒๑ ต.ค. ๖๖ - เทศน์ความกตัญญู

SBUY6610_18_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B9.mp3

รู้จิตเห็นด้วยใจ(เสียงธรรม ๒๑ ต.ค. ๖๖)

๒๑ ต.ค. ๖๖ - รู้จิตเห็นด้วยใจ

SBUY6610_17_%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88.mp3

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2566

พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

๑๕ ต.ค. ๖๖ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

SBUY6610_15_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD.mp3

เทศน์หลงกับรู้คู่กันไป(เสียงธรรม ๑๕ ต.ค. ๖๖)

๑๕ ต.ค. ๖๖ - เทศน์หลงกับรู้คู่กันไป

SBUY6610_14_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B.mp3

เทศน์พ้นทุกข์พบสุขด้วยพระ(เสียงธรรม ๑๕ ต.ค. ๖๖)

๑๕ ต.ค. ๖๖ - เทศน์พ้นทุกข์พบสุขด้วยพระ

SBUY6610_13_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0.mp3

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สนทนาตีความคำว่ามานะ(เสียงธรรม ๑๔ ต.ค. ๖๖)

๑๔ ต.ค. ๖๖ - สนทนาตีความคำว่ามานะ

SBUY6610_12_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0.mp3

สนทนารักษาศีล ๕ ไปนิพพานได้(เสียงธรรม ๑๔ ต.ค. ๖๖)

๑๔ ต.ค. ๖๖ - สนทนารักษาศีล ๕ ไปนิพพานได้

SBUY6610_11_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B9%95%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.mp3

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566

หลวงพ่อสอนตั้งใจทำอะไรแล้วให้ทำจริง(เสียงธรรม ๗ ต.ค. ๖๖)

๗ ต.ค. ๖๖ - หลวงพ่อสอนตั้งใจทำอะไรแล้วให้ทำจริง

SBUY6610_05_%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87.mp3


เทศน์คุณของพระรัตนตรัย( ๗ ต.ค. ๖๖)

๗ ต.ค. ๖๖ - เทศน์คุณของพระรัตนตรัย

SBUY6610_04_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A2.mp3