วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566

อสุภะ(เสียงธรรม ๑๒ ต.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

๑๒ ต.ค. ๖๖ - อสุภะ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗)


570720_02_%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B0CH.mp3