วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐

๒๙ ม.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
600129_07_พระเมตตาพร.mp3

การวางอารมณ์ของท่านหญิงวิภาวดีรังสิต(ปกิณกะธรรม ๒๙ ม.ค. ๖๐)

๒๙ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ของท่านหญิงวิภาวดีรังสิต
600129_05_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ของท่านหญิงวิภาวดีรังสิต.mp3

อุปาทานของจิตเป็นอวิชชาต้องอาศัยปัญญา(กรรมฐาน ๒๙ ม.ค. ๖๐)

๒๙ ม.ค. ๖๐-กรรมฐานอุปาทานของจิตเป็นอวิชชาต้องอาศัยปัญญา
600129_04_กรรมฐานอุปาทานของจิตเป็นอวิชชาต้องอาศัยปัญญา.mp3

การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต(เทศน์ ๒๙ ม.ค. ๖๐)

๒๙ ม.ค. ๖๐-เทศน์การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
600129_03_เทศน์การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๙ ม.ค. ๖๐)

๒๙ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600129_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560

พรวันตรุษจีน(ปกิณกะธรรม ๒๘ ม.ค. ๖๐)

๒๘ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรวันตรุษจีน
600128_08_ปกิณกะธรรมพรวันตรุษจีน.mp3

การรักษาปฏิปทาปฏิบัติตามครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๘ ม.ค. ๖๐)

๒๘ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการรักษาปฏิปทาปฏิบัติตามครูบาอาจารย์
600128_07_ปกิณกะธรรมการรักษาปฏิปทาปฏิบัติตามครูบาอาจารย์.mp3

การเห็นโทษของกามต้องอาศัยอานิสงส์การทำความดี(กรรมฐาน ๒๘ ม.ค. ๖๐)

๒๘ ม.ค. ๖๐-กรรมฐานการเห็นโทษของกามต้องอาศัยอานิสงส์การทำความดี
600128_06_กรรมฐานการเห็นโทษของกามต้องอาศัยอานิสงส์การทำความดี.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐

๒๘ ม.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
600128_05_พระเมตตาพร.mp3

การทำความดีตามคำสอนของพระเป็นมงคลแห่งชีวิต(เทศน์ ๒๘ ม.ค. ๖๐)

๒๘ ม.ค. ๖๐-เทศน์การทำความดีตามคำสอนของพระเป็นมงคลแห่งชีวิต
600128_04_เทศน์การทำความดีตามคำสอนของพระเป็นมงคลแห่งชีวิต.mp3

บวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยและผู้มีคุณในวันตรุษจีน(ปกิณกะธรรม ๒๘ ม.ค. ๖๐)

๒๘ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยและผู้มีคุณในวันตรุษจีน
600128_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยและผู้มีคุณในวันตรุษจีน.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๘ ม.ค. ๖๐)

๒๘ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600128_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560

สัมโมทนียกถาพระอาจารย์สมปอง(ปกิณกะธรรม ๒๒ ม.ค. ๖๐)

๒๒ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถาพระอาจารย์สมปอง
600122_05_ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถาพระอาจารย์สมปอง.mp3

ประกาศแต่งตั้งพระครูปลัดสิทธิวัฒน์(ปกิณกะธรรม ๒๒ ม.ค. ๖๐)

๒๒ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมประกาศแต่งตั้งพระครูปลัดสิทธิวัฒน์
600122_04_ปกิณกะธรรมประกาศแต่งตั้งพระครูปลัดสิทธิวัฒน์.mp3

ประกาศแต่งตั้งพระครูปลัดสิทธิวัฒน์(ปกิณกะธรรม ๒๒ ม.ค. ๖๐)

๒๒ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมประกาศแต่งตั้งพระครูปลัดสิทธิวัฒน์
600122_04_ปกิณกะธรรมประกาศแต่งตั้งพระครูปลัดสิทธิวัฒน์.mp3

สวดบทพระปริตรถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๒ ม.ค. ๖๐)

๒๒ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมสวดบทพระปริตรถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์
600122_03_ปกิณกะธรรมสวดบทพระปริตรถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3

สวดบทพระปริตรถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๒ ม.ค. ๖๐)

๒๒ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมสวดบทพระปริตรถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์
600122_03_ปกิณกะธรรมสวดบทพระปริตรถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3

ความดีปรากฏผู้ใหญ่จึงเมตตา(ปกิณกะธรรม ๒๒ ม.ค. ๖๐)

๒๒ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความดีปรากฏผู้ใหญ่จึงเมตตา
600122_02_ปกิณกะธรรมความดีปรากฏผู้ใหญ่จึงเมตตา.mp3

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560

การทำความดีบูชาพระพุทธเจ้าย่อมพบแต่ความเจริญ(ปกิณกะธรรม ๒๑ ม.ค. ๖๐)

๒๑ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการทำความดีบูชาพระพุทธเจ้าย่อมพบแต่ความเจริญ
600121_08_ปกิณกะธรรมการทำความดีบูชาพระพุทธเจ้าย่อมพบแต่ความเจริญ.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐

๒๑ ม.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
600121_07_พระเมตตาพร.mp3

อารมณ์สังขารุเปกขาญาณ(ปกิณกะธรรม ๒๑ ม.ค. ๖๐)

๒๑ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอารมณ์สังขารุเปกขาญาณ
600121_06_ปกิณกะธรรมอารมณ์สังขารุเปกขาญาณ.mp3

ฝึกจิตให้ทรงในพรหมวิหาร ๔(ปกิณกะธรรม ๒๑ ม.ค. ๖๐)

๒๑ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมฝึกจิตให้ทรงในพรหมวิหาร ๔
600121_05_ปกิณกะธรรมฝึกจิตให้ทรงในพรหมวิหาร๔.mp3

การละความยินดีพอใจในรูป(กรรมฐาน ๒๑ ม.ค. ๖๐)

๒๑ ม.ค. ๖๐-กรรมฐานการละความยินดีพอใจในรูป
600121_04_กรรมฐานการละความยินดีพอใจในรูป.mp3

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์(เทศน์ ๒๑ ม.ค. ๖๐)

๒๑ ม.ค. ๖๐-เทศน์ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์
600121_03_เทศน์ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๑ ม.ค. ๖๐)

๒๑ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600121_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

การปฏิบัติในโพชฌงค์(ปกิณกะธรรม ๒๐ ม.ค. ๖๐)

๒๐ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติในโพชฌงค์
600120_02_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติในโพชฌงค์.mp3

ไม่มีใครมีเวลามากกว่ากัน(ปกิณกะธรรม ๒๐ ม.ค. ๖๐)

๒๐ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมไม่มีใครมีเวลามากกว่ากัน
600120_01_ปกิณกะธรรมไม่มีใครมีเวลามากกว่ากัน.mp3

ไม่มีใครมีเวลามากกว่ากัน(ปกิณกะธรรม ๒๐ ม.ค. ๖๐)

๒๐ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมไม่มีใครมีเวลามากกว่ากัน
600120_01_ปกิณกะธรรมไม่มีใครมีเวลามากกว่ากัน.mp3

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐

๑๕ ม.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
600115_08_พระเมตตาพร.mp3

ความเมตตาของหลวงพ่อ(ปกิณกะธรรม ๑๕ ม.ค. ๖๐)

๑๕ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาของหลวงพ่อ
600115_07_ปกิณกะธรรมความเมตตาของหลวงพ่อ.mp3

การทำทานในเขตพระศาสนามีอานิสงส์(ปกิณกะธรรม ๑๕ ม.ค. ๖๐)

๑๕ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการทำทานในเขตพระศาสนามีอานิสงส์
600115_06_ปกิณกะธรรมการทำทานในเขตพระศาสนามีอานิสงส์.mp3

กำลังใจในการเข้าถึงมรณานุสสติ(กรรมฐาน ๑๕ ม.ค. ๖๐)

๑๕ ม.ค. ๖๐-กรรมฐานกำลังใจในการเข้าถึงมรณานุสสติ
600115_04_กรรมฐานกำลังใจในการเข้าถึงมรณานุสสติ.mp3

ความเมตตาของครูบาอาจารย์(เทศน์ ๑๕ ม.ค. ๖๐)

๑๕ ม.ค. ๖๐-เทศน์ความเมตตาของครูบาอาจารย์
600115_03_เทศน์ความเมตตาของครูบาอาจารย์.mp3


พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๕ ม.ค. ๖๐)

๑๕ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600115_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560

การได้พบพระรัตนตรัยเป็นคุณอันหาประมาณมิได้(ปกิณกะธรรม ๑๔ ม.ค. ๖๐)

๑๔ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการได้พบพระรัตนตรัยเป็นคุณอันหาประมาณมิได้
600114_12_ปกิณกะธรรมการได้พบพระรัตนตรัยเป็นคุณอันหาประมาณมิได้.mp3

การบูชายันต์เกราะเพชรเป็นพุทธานุสสติ(ปกิณกะธรรม ๑๔ ม.ค. ๖๐)

๑๔ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการบูชายันต์เกราะเพชรเป็นพุทธานุสสติ
600114_11_ปกิณกะธรรมการบูชายันต์เกราะเพชรเป็นพุทธานุสสติ.mp3

การแสดงความกตัญญูต่อผู้มีคุณตามคำสอนของพระ(ปกิณกะธรรม ๑๔ ม.ค. ๖๐)

๑๔ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีคุณตามคำสอนของพระ
600114_10_ปกิณกะธรรมการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีคุณตามคำสอนของพระ.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐

๑๔ ม.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
600114_09_พระเมตตาพร.mp3

ความเมตตาของพ่อแม่ครูอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๔ ม.ค. ๖๐)

๑๔ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูอาจารย์
600114_08_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูอาจารย์.mp3

พระกรรมฐานสำหรับคนแต่ละจริต(ปกิณกะธรรม ๑๔ ม.ค. ๖๐)

๑๔ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานสำหรับคนแต่ละจริต
600114_07_ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานสำหรับคนแต่ละจริต.mp3

การให้ทานตามคำสอนของพระทำให้เกิดปัญญาญาณ(ปกิณกะธรรม ๑๔ ม.ค. ๖๐)

๑๔ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการให้ทานตามคำสอนของพระทำให้เกิดปัญญาญาณ
600114_06_ปกิณกะธรรมการให้ทานตามคำสอนของพระทำให้เกิดปัญญาญาณ.mp3

การตั้งจิตไปพระนิพพานอย่างต่อเนื่องเป็นอารมณ์เดียว(กรรมฐาน ๑๔ ม.ค. ๖๐)

๑๔ ม.ค. ๖๐-กรรมฐานการตั้งจิตไปพระนิพพานอย่างต่อเนื่องเป็นอารมณ์เดียว
600114_05_กรรมฐานการตั้งจิตไปพระนิพพานอย่างต่อเนื่องเป็นอารมณ์เดียว.mp3

การถวายทานแด่สามเณรในพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๔ ม.ค. ๖๐)

๑๔ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการถวายทานแด่สามเณรในพระศาสนา
600114_04_ปกิณกะธรรมการถวายทานแด่สามเณรในพระศาสนา.mp3

ผู้ตั้งจิตถึงพระนิพพานย่อมมีจิตผ่องใส พ้นกิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม(เทศน์ ๑๔ ม.ค. ๖๐)

๑๔ ม.ค. ๖๐-เทศน์ผู้ตั้งจิตถึงพระนิพพานย่อมมีจิตผ่องใส พ้นกิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม
600114_03_เทศน์ผู้ตั้งจิตถึงพระนิพพานย่อมมีจิตผ่องใสพ้นกิเลสตัณหาอุปาทานอกุศลกรรม.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๔ ม.ค. ๖๐)

๑๔ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600114_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

การตั้งจิตเป็นอารมณ์เดียวว่าจะไปพระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๑๓ ม.ค. ๖๐)

๑๓ ม.ค. ๖๐-การตั้งจิตเป็นอารมณ์เดียวว่าจะไปพระนิพพาน
600113_01_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตเป็นอารมณ์เดียวว่าจะไปพระนิพพาน.mp3

การตั้งจิตเป็นอารมณ์เดียวว่าจะไปพระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๑๓ ม.ค. ๖๐)

๑๓ ม.ค. ๖๐-การตั้งจิตเป็นอารมณ์เดียวว่าจะไปพระนิพพาน
600113_01_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตเป็นอารมณ์เดียวว่าจะไปพระนิพพาน.mp3

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐

๘ ม.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
600108_06_พระเมตตาพร.mp3

พระอริยะเห็นความจริงเป็นเรื่องปกติ(ปกิณกะธรรม ๘ ม.ค. ๖๐)

๘ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพระอริยะเห็นความจริงเป็นเรื่องปกติ
600108_05_ปกิณกะธรรมพระอริยะเห็นความจริงเป็นเรื่องปกติ.mp3

การยกจิตให้เหนือโลก(กรรมฐาน ๘ ม.ค. ๖๐)

๘ ม.ค. ๖๐-กรรมฐานการยกจิตให้เหนือโลก
600108_04_กรรมฐานการยกจิตให้เหนือโลก.mp3

ความพลัดพรากเศร้าโศกเสียใจ(เทศน์ ๘ ม.ค. ๖๐)

๘ ม.ค. ๖๐-เทศน์ความพลัดพรากเศร้าโศกเสียใจ
600108_03_เทศน์ความพลัดพรากเศร้าโศกเสียใจ.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๘ ม.ค. ๖๐)

๘ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600108_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560

ผู้ทรงความสงบสันโดษต้องไม่ขาดพรหมวิหาร ๔(ปกิณกะธรรม ๗ ม.ค. ๖๐)

๗ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้ทรงความสงบสันโดษต้องไม่ขาดพรหมวิหาร ๔
600107_07_ปกิณกะธรรมผู้ทรงความสงบสันโดษต้องไม่ขาดพรหมวิหาร๔.mp3

พระกรรมฐานปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์(ปกิณกะธรรม ๗ ม.ค. ๖๐)

๗ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์
600107_06_ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์.mp3

การมีความสุขแบบพระอริยะด้วยการปวารณาพระกรรมฐาน(กรรมฐาน ๗ ม.ค. ๖๐)

๗ ม.ค. ๖๐-กรรมฐานการมีความสุขแบบพระอริยะด้วยการปวารณาพระกรรมฐาน
600107_05_กรรมฐานการมีความสุขแบบพระอริยะด้วยการปวารณาพระกรรมฐาน.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๗ ม.ค. ๖๐)

๗ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
600107_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้(เทศน์ ๗ ม.ค. ๖๐)

๗ ม.ค. ๖๐-เทศน์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้
600107_03_เทศน์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๗ ม.ค. ๖๐)

๗ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600107_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐

๓ ม.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
600103_08_พระเมตตาพร.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐

๓ ม.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
600103_07_พระเมตตาพร.mp3

โอวาทปาฏิโมกข์ของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๓ ม.ค. ๖๐)

๓ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมโอวาทปาฏิโมกข์ของพระพุทธเจ้า
600103_06_ปกิณกะธรรมโอวาทปาฏิโมกข์ของพระพุทธเจ้า.mp3

พระธรรมเป็นของประเสริฐผู้ที่เข้าถึงได้ต้องละความชั่ว(กรรมฐาน ๓ ม.ค. ๖๐)

๓ ม.ค. ๖๐-กรรมฐานพระธรรมเป็นของประเสริฐผู้ที่เข้าถึงได้ต้องละความชั่ว
600103_05_กรรมฐานพระธรรมเป็นของประเสริฐผู้ที่เข้าถึงได้ต้องละความชั่ว.mp3

การวางอารมณ์ในการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๓ ม.ค. ๖๐)

๓ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ในการให้ทาน
600103_04_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ในการให้ทาน.mp3

ความสงบเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม(เทศน์ ๓ ม.ค. ๖๐)

๓ ม.ค. ๖๐-เทศน์ความสงบเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม
600103_03_เทศน์ความสงบเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๓ ม.ค. ๖๐)

๓ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600103_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560

ลงมือปฏิบัติเพื่อเร่งสร้างกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๒ ม.ค. ๖๐)

๒ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมลงมือปฏิบัติเพื่อเร่งสร้างกำลังใจ
600102_09_ปกิณกะธรรมลงมือปฏิบัติเพื่อเร่งสร้างกำลังใจ.mp3

อธิษฐานจิตในการหล่อพระ(ปกิณกะธรรม ๒ ม.ค. ๖๐)

๒ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระ
600102_08_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระ.mp3

การถวายทานต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๒ ม.ค. ๖๐)

๒ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการถวายทานต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
600102_06_ปกิณกะธรรมการถวายทานต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3

ผู้เห็นทุกข์ย่อมไม่ปรารถนาการเกิด(ปกิณกะธรรม ๒ ม.ค. ๖๐)

๒ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้เห็นทุกข์ย่อมไม่ปรารถนาการเกิด
600102_05_ปกิณกะธรรมผู้เห็นทุกข์ย่อมไม่ปรารถนาการเกิด.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒ ม.ค. ๖๐)

๒ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
600102_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

การบูชาพระรัตนตรัยเป็นมงคลอย่างยิ่ง(เทศน์ ๒ ม.ค. ๖๐)

๒ ม.ค. ๖๐-เทศน์การบูชาพระรัตนตรัยเป็นมงคลอย่างยิ่ง
600102_03_เทศน์การบูชาพระรัตนตรัยเป็นมงคลอย่างยิ่ง.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒ ม.ค. ๖๐)

๒ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600102_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

ต้นเหตุของความทุกข์คือเคยทำชั่วมา(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๐)

๑ ม.ค. ๖๐-ต้นเหตุของความทุกข์คือเคยทำชั่วมา
600101_11_ปกิณกะธรรมต้นเหตุของความทุกข์คือเคยทำชั่วมา.mp3

การยอมรับกฎธรรมดาตามพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๐)

๑ ม.ค. ๖๐-การยอมรับกฎธรรมดาตามพระอริยะ
600101_09_ปกิณกะธรรมการยอมรับกฎธรรมดาตามพระอริยะ.mp3

ความเพียรที่ทำให้กำลังใจเต็ม(กรรมฐาน ๑ ม.ค. ๖๐)

๑ ม.ค. ๖๐-กรรมฐานความเพียรที่ทำให้กำลังใจเต็ม
600101_08_กรรมฐานความเพียรที่ทำให้กำลังใจเต็ม.mp3

พรปีใหม่(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๐)

๑ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรปีใหม่
600101_07_ปกิณกะธรรมพรปีใหม่.mp3

จิตเป็นสมบัติของเรา(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๐)

๑ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมจิตเป็นสมบัติของเรา
600101_06_ปกิณกะธรรมจิตเป็นสมบัติของเรา.mp3

สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๐)

๑ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
600101_05_ปกิณกะธรรมสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย.mp3

การตั้งจิตบวงสรวง(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๐)

๑ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตบวงสรวง
600101_04_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตบวงสรวง.mp3

อธิษฐานจิตในวันปีใหม่(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๐)

๑ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในวันปีใหม่
600101_03_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในวันปีใหม่.mp3

สวดมนต์ข้ามปี(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๐)

๑ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ข้ามปี
600101_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ข้ามปี.mp3

การตั้งจิตนึกถึงคุณพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๐)

๑ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตนึกถึงคุณพระพุทธเจ้า
600101_01_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตนึกถึงคุณพระพุทธเจ้า.mp3