วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560

ความเมตตาของพ่อแม่ครูอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๔ ม.ค. ๖๐)

๑๔ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูอาจารย์
600114_08_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูอาจารย์.mp3