วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๙ ม.ค. ๖๐)

๒๙ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600129_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3