วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560

การได้พบพระรัตนตรัยเป็นคุณอันหาประมาณมิได้(ปกิณกะธรรม ๑๔ ม.ค. ๖๐)

๑๔ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการได้พบพระรัตนตรัยเป็นคุณอันหาประมาณมิได้
600114_12_ปกิณกะธรรมการได้พบพระรัตนตรัยเป็นคุณอันหาประมาณมิได้.mp3