วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

คนที่มีเมตตาจะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้ง่าย(ปกิณกะธรรม ๖ ม.ค. ๖๐)

๖ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมคนที่มีเมตตาจะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้ง่าย
600106_01_ปกิณกะธรรมคนที่มีเมตตาจะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้ง่าย.mp3