วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้(เทศน์ ๗ ม.ค. ๖๐)

๗ ม.ค. ๖๐-เทศน์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้
600107_03_เทศน์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้.mp3