วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๕ ม.ค. ๖๐)

๑๕ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600115_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3