วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

สวดมนต์ข้ามปี(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๐)

๑ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ข้ามปี
600101_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ข้ามปี.mp3