วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560

ความเมตตาของครูบาอาจารย์(เทศน์ ๑๕ ม.ค. ๖๐)

๑๕ ม.ค. ๖๐-เทศน์ความเมตตาของครูบาอาจารย์
600115_03_เทศน์ความเมตตาของครูบาอาจารย์.mp3