วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560

สวดบทพระปริตรถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๒ ม.ค. ๖๐)

๒๒ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมสวดบทพระปริตรถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์
600122_03_ปกิณกะธรรมสวดบทพระปริตรถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3