วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560

การมีความสุขแบบพระอริยะด้วยการปวารณาพระกรรมฐาน(กรรมฐาน ๗ ม.ค. ๖๐)

๗ ม.ค. ๖๐-กรรมฐานการมีความสุขแบบพระอริยะด้วยการปวารณาพระกรรมฐาน
600107_05_กรรมฐานการมีความสุขแบบพระอริยะด้วยการปวารณาพระกรรมฐาน.mp3