วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

อุปาทานของจิตเป็นอวิชชาต้องอาศัยปัญญา(กรรมฐาน ๒๙ ม.ค. ๖๐)

๒๙ ม.ค. ๖๐-กรรมฐานอุปาทานของจิตเป็นอวิชชาต้องอาศัยปัญญา
600129_04_กรรมฐานอุปาทานของจิตเป็นอวิชชาต้องอาศัยปัญญา.mp3