วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๘ ม.ค. ๖๐)

๘ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600108_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3