วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

จิตเป็นสมบัติของเรา(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๐)

๑ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมจิตเป็นสมบัติของเรา
600101_06_ปกิณกะธรรมจิตเป็นสมบัติของเรา.mp3