วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒ ม.ค. ๖๐)

๒ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600102_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3