วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560

การเห็นโทษของกามต้องอาศัยอานิสงส์การทำความดี(กรรมฐาน ๒๘ ม.ค. ๖๐)

๒๘ ม.ค. ๖๐-กรรมฐานการเห็นโทษของกามต้องอาศัยอานิสงส์การทำความดี
600128_06_กรรมฐานการเห็นโทษของกามต้องอาศัยอานิสงส์การทำความดี.mp3