วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

การตั้งจิตเป็นอารมณ์เดียวว่าจะไปพระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๑๓ ม.ค. ๖๐)

๑๓ ม.ค. ๖๐-การตั้งจิตเป็นอารมณ์เดียวว่าจะไปพระนิพพาน
600113_01_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตเป็นอารมณ์เดียวว่าจะไปพระนิพพาน.mp3