วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

การตั้งจิตบวงสรวง(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๐)

๑ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตบวงสรวง
600101_04_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตบวงสรวง.mp3