วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560

การให้ทานตามคำสอนของพระทำให้เกิดปัญญาญาณ(ปกิณกะธรรม ๑๔ ม.ค. ๖๐)

๑๔ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการให้ทานตามคำสอนของพระทำให้เกิดปัญญาญาณ
600114_06_ปกิณกะธรรมการให้ทานตามคำสอนของพระทำให้เกิดปัญญาญาณ.mp3