วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

การยอมรับกฎธรรมดาตามพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๐)

๑ ม.ค. ๖๐-การยอมรับกฎธรรมดาตามพระอริยะ
600101_09_ปกิณกะธรรมการยอมรับกฎธรรมดาตามพระอริยะ.mp3