วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๓ ม.ค. ๖๐)

๓ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600103_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3