วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2560

การวางอารมณ์ในการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๓ ม.ค. ๖๐)

๓ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ในการให้ทาน
600103_04_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ในการให้ทาน.mp3