วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2560

ความสงบเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม(เทศน์ ๓ ม.ค. ๖๐)

๓ ม.ค. ๖๐-เทศน์ความสงบเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม
600103_03_เทศน์ความสงบเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม.mp3