วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2560

พระธรรมเป็นของประเสริฐผู้ที่เข้าถึงได้ต้องละความชั่ว(กรรมฐาน ๓ ม.ค. ๖๐)

๓ ม.ค. ๖๐-กรรมฐานพระธรรมเป็นของประเสริฐผู้ที่เข้าถึงได้ต้องละความชั่ว
600103_05_กรรมฐานพระธรรมเป็นของประเสริฐผู้ที่เข้าถึงได้ต้องละความชั่ว.mp3