วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560

ประกาศแต่งตั้งพระครูปลัดสิทธิวัฒน์(ปกิณกะธรรม ๒๒ ม.ค. ๖๐)

๒๒ ม.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมประกาศแต่งตั้งพระครูปลัดสิทธิวัฒน์
600122_04_ปกิณกะธรรมประกาศแต่งตั้งพระครูปลัดสิทธิวัฒน์.mp3