วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560

การตั้งจิตไปพระนิพพานอย่างต่อเนื่องเป็นอารมณ์เดียว(กรรมฐาน ๑๔ ม.ค. ๖๐)

๑๔ ม.ค. ๖๐-กรรมฐานการตั้งจิตไปพระนิพพานอย่างต่อเนื่องเป็นอารมณ์เดียว
600114_05_กรรมฐานการตั้งจิตไปพระนิพพานอย่างต่อเนื่องเป็นอารมณ์เดียว.mp3