วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560

การยกจิตให้เหนือโลก(กรรมฐาน ๘ ม.ค. ๖๐)

๘ ม.ค. ๖๐-กรรมฐานการยกจิตให้เหนือโลก
600108_04_กรรมฐานการยกจิตให้เหนือโลก.mp3