วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560

ความพลัดพรากเศร้าโศกเสียใจ(เทศน์ ๘ ม.ค. ๖๐)

๘ ม.ค. ๖๐-เทศน์ความพลัดพรากเศร้าโศกเสียใจ
600108_03_เทศน์ความพลัดพรากเศร้าโศกเสียใจ.mp3