วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

ความเพียรที่ทำให้กำลังใจเต็ม(กรรมฐาน ๑ ม.ค. ๖๐)

๑ ม.ค. ๖๐-กรรมฐานความเพียรที่ทำให้กำลังใจเต็ม
600101_08_กรรมฐานความเพียรที่ทำให้กำลังใจเต็ม.mp3