วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

๒๕ ก.พ. ๖๑-พระเมตตาพร
610225_05_พระเมตตาพร.mp3

คนเขลาจะโทษคนอื่นว่าทำให้เป็นทุกข์ บัณฑิตจะโทษตัวเองว่ามีร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.พ. ๖๑)

๒๕ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมคนเขลาจะโทษคนอื่นว่าทำให้เป็นทุกข์ บัณฑิตจะโทษตัวเองว่ามีร่างกาย
610225_04_ปกิณกะธรรมคนเขลาจะโทษคนอื่นว่าทำให้เป็นทุกข์บัณฑิตจะโทษตัวเองว่ามีร่างกาย.mp3

การวางอารมณ์ก่อนบูชาพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.พ. ๖๑)

๒๕ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ก่อนบูชาพระรัตนตรัย
610225_03_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ก่อนบูชาพระรัตนตรัย.mp3

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าสงสัยความดีที่ทำ(เทศน์ ๒๕ ก.พ. ๖๑)

๒๕ ก.พ. ๖๑-เทศน์ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าสงสัยความดีที่ทำ
610225_02_เทศน์ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าสงสัยความดีที่ทำ.mp3

มโนกรรมเป็นเหตุ(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.พ. ๖๑)

๒๕ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมมโนกรรมเป็นเหตุ
610225_01_ปกิณกะธรรมมโนกรรมเป็นเหตุ.mp3

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ใคร่ครวญทุกข์ที่เกิดจากบุคคลอันเป็นที่รัก(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.พ. ๖๑)

๒๔ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญทุกข์ที่เกิดจากบุคคลอันเป็นที่รัก
610224_07_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญทุกข์ที่เกิดจากบุคคลอันเป็นที่รัก.mp3

ทำวัตรเย็นสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.พ. ๖๑)

๒๔ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็นสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
610224_06_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็นสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร.mp3

การเอาชนะความโกรธด้วยศีล(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.พ. ๖๑)

๒๔ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมการเอาชนะความโกรธด้วยศีล
610224_05_ปกิณกะธรรมการเอาชนะความโกรธด้วยศีล.mp3

เศรษฐีผู้บรรลุธรรมด้วยการเห็นโทษของการมีร่างกาย(นิทาน ๒๔ ก.พ. ๖๑)

๒๔ ก.พ. ๖๑-นิทานเศรษฐีผู้บรรลุธรรมด้วยการเห็นโทษของการมีร่างกาย
610224_04_นิทานเศรษฐีผู้บรรลุธรรมด้วยการเห็นโทษของการมีร่างกาย.mp3

อานิสงส์งานสาธารณประโยชน์เพื่อการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.พ. ๖๑)

๒๔ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมอานิสงส์งานสาธารณประโยชน์เพื่อการปฏิบัติ
610224_03_ปกิณกะธรรมอานิสงส์งานสาธารณประโยชน์เพื่อการปฏิบัติ.mp3

ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง(เทศน์ ๒๔ ก.พ. ๖๑)

๒๔ ก.พ. ๖๑-เทศน์ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง
610224_02_เทศน์ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง.mp3

เห็นโทษของกามคุณเมื่อทำจิตให้สงบ(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.พ. ๖๑)

๒๔ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมเห็นโทษของกามคุณเมื่อทำจิตให้สงบ
610224_01_ปกิณกะธรรมเห็นโทษของกามคุณเมื่อทำจิตให้สงบ.mp3

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การไม่ละกามราคะและปฏิฆะเป็นโทษต่อนักปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.พ. ๖๑)

๒๑ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมการไม่ละกามราคะและปฏิฆะเป็นโทษต่อนักปฏิบัติ
610221_02_ปกิณกะธรรมการไม่ละกามราคะและปฏิฆะเป็นโทษต่อนักปฏิบัติ.mp3

การตั้งจิตอธิษฐานเพื่อการไม่กลับมาเกิด ณ วัดตาลเดี่ยว(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.พ. ๖๑)

๒๑ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตอธิษฐานเพื่อการไม่กลับมาเกิด ณ วัดตาลเดี่ยว
610221_01_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตอธิษฐานเพื่อการไม่กลับมาเกิดณวัดตาลเดี่ยว.mp3

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

๑๘ ก.พ. ๖๑-พระเมตตาพร
610218_06_พระเมตตาพร.mp3

ร่างกายยังดีอย่าประมาทในชีวิต(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.พ. ๖๑)

๑๘ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมร่างกายยังดีอย่าประมาทในชีวิต
610218_05_ปกิณกะธรรมร่างกายยังดีอย่าประมาทในชีวิต.mp3

งานสาธารณประโยชน์ ณ วัดตาลเดี่ยว(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.พ. ๖๑)

๑๘ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ ณ วัดตาลเดี่ยว
610218_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ณวัดตาลเดี่ยว.mp3

ทานต้องมีความปรารถนาไปนิพพานเป็นอารมณ์(เทศน์ ๑๘ ก.พ. ๖๑)

๑๘ ก.พ. ๖๑-เทศน์ทานต้องมีความปรารถนาไปนิพพานเป็นอารมณ์
610218_03_เทศน์ทานต้องมีความปรารถนาไปนิพพานเป็นอารมณ์.mp3

บวงสรวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณ(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.พ. ๖๑)

๑๘ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมบวงสรวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณ
610218_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ.mp3

การให้ทานต้องมีความศรัทธา และนึกถึงคุณ(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.พ. ๖๑)

๑๘ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมการให้ทานต้องมีความศรัทธา และนึกถึงคุณ
610218_01_ปกิณกะธรรมการให้ทานต้องมีความศรัทธาและนึกถึงคุณ.mp3

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การทรงเนกขัมมะระงับนิวรณ์ทำให้เกิดปัญญาญาณ(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.พ. ๖๑)

๑๗ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมการทรงเนกขัมมะระงับนิวรณ์ทำให้เกิดปัญญาญาณ
610217_04_ปกิณกะธรรมการทรงเนกขัมมะระงับนิวรณ์ทำให้เกิดปัญญาญาณ.mp3

ทำวัตรเย็นสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.พ. ๖๑)

๑๗ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็นสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
610217_03_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็นสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร.mp3

เพียรระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์(เทศน์ ๑๗ ก.พ. ๖๑)

๑๗ ก.พ. ๖๑-เทศน์เพียรระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
610217_02_เทศน์เพียรระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์.mp3

พึงถวายทานด้วยศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณ(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.พ. ๖๑)

๑๗ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมพึงถวายทานด้วยศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณ
610217_01_ปกิณกะธรรมพึงถวายทานด้วยศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

๑๑ ก.พ. ๖๑-พระเมตตาพร
610211_06_พระเมตตาพร.mp3

การแผ่เมตตาอ้างถึงความดีที่ทำมาจะเกิดผล(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.พ. ๖๑)

๑๑ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมการแผ่เมตตาอ้างถึงความดีที่ทำมาจะเกิดผล
610211_05_ปกิณกะธรรมการแผ่เมตตาอ้างถึงความดีที่ทำมาจะเกิดผล.mp3

เรื่องธรรมดาจะเห็นได้ต้องมีบารมี ๑๐ ประการ(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.พ. ๖๑)

๑๑ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมเรื่องธรรมดาจะเห็นได้ต้องมีบารมี ๑๐ ประการ
610211_04_ปกิณกะธรรมเรื่องธรรมดาจะเห็นได้ต้องมีบารมี๑๐ประการ.mp3

ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.พ. ๖๑)

๑๑ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
610211_03_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3

ความดีวัดที่ไม่ขาดเมตตา(เทศน์ ๑๑ ก.พ. ๖๑)

๑๑ ก.พ. ๖๑-เทศน์ความดีวัดที่ไม่ขาดเมตตา
610211_02_เทศน์ความดีวัดที่ไม่ขาดเมตตา.mp3

ทุกคนมีกรรมเฉพาะตน(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.พ. ๖๑)

๑๑ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมทุกคนมีกรรมเฉพาะตน
610211_01_ปกิณกะธรรมทุกคนมีกรรมเฉพาะตน.mp3

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ไม่สนใจจริยาผู้อื่นและฝึกจิตให้มีเมตตากรุณาเพื่อละทิฐิมานะ(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.พ. ๖๑)

๑๐ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมไม่สนใจจริยาผู้อื่นและฝึกจิตให้มีเมตตากรุณาเพื่อละทิฐิมานะ
610210_06_ปกิณกะธรรมไม่สนใจจริยาผู้อื่นและฝึกจิตให้มีเมตตากรุณาเพื่อละทิฐิมานะ.mp3

กระต่ายขาวผู้ทำจิตผ่องใสไม่สนใจร่างกาย(นิทาน ๑๐ ก.พ. ๖๑)

๑๐ ก.พ. ๖๑-นิทานกระต่ายขาวผู้ทำจิตผ่องใสไม่สนใจร่างกาย
610210_05_นิทานกระต่ายขาวผู้ทำจิตผ่องใสไม่สนใจร่างกาย.mp3

ผู้เป็นสาวกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระจึงจะปฏิบัติมโนมยิทธิเกิดผล(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.พ. ๖๑)

๑๐ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้เป็นสาวกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระจึงจะปฏิบัติมโนมยิทธิเกิดผล
610210_04_ปกิณกะธรรมผู้เป็นสาวกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระจึงจะปฏิบัติมโนมยิทธิเกิดผล.mp3

งานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนาเป็นกำลังในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.พ. ๖๑)

๑๐ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนาเป็นกำลังในการปฏิบัติ
610210_03_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนาเป็นกำลังในการปฏิบัติ.mp3

การปฏิบัติเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยทำให้มีเดชเกิดปัญญาและเกิดโภคทรัพย์(เทศน์ ๑๐ ก.พ. ๖๑)

๑๐ ก.พ. ๖๑-เทศน์การปฏิบัติเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยทำให้มีเดชเกิดปัญญาและเกิดโภคทรัพย์
610210_02_เทศน์การปฏิบัติเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยทำให้มีเดชเกิดปัญญาและเกิดโภคทรัพย์.mp3

ผู้ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต้องละความชั่วตามคำสอนของพระ(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.พ. ๖๑)

๑๐ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต้องละความชั่วตามคำสอนของพระ
610210_01_ปกิณกะธรรมผู้ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต้องละความชั่วตามคำสอนของพระ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แม่ตะเคียน ณ วัดเชิงท่า(นิทาน ๔ ก.พ. ๖๑)

๔ ก.พ. ๖๑-นิทานแม่ตะเคียน ณ วัดเชิงท่า
610204_06_นิทานแม่ตะเคียนณวัดเชิงท่า.mp3

งานสาธารณประโยชน์ร่วมสร้างโบสถ์ ณ วัดเชิงท่า(ปกิณกะธรรม ๔ ก.พ. ๖๑)

๔ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ร่วมสร้างโบสถ์ ณ วัดเชิงท่า
610204_05_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ร่วมสร้างโบสถ์ณวัดเชิงท่า.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

๔ ก.พ. ๖๑-พระเมตตาพร
610204_04_พระเมตตาพร.mp3

งานสาธารณประโยชน์เพื่อสร้างกำลังใจในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๔ ก.พ. ๖๑)

๔ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์เพื่อสร้างกำลังใจในการทำความดี
610204_03_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์เพื่อสร้างกำลังใจในการทำความดี.mp3

ยึดถือคุณความดีของพระรัตนตรัยมาปฏิบัติตาม อย่ายึดถือคน(เทศน์ ๔ ก.พ. ๖๑)

๔ ก.พ. ๖๑-เทศน์ยึดถือคุณความดีของพระรัตนตรัยมาปฏิบัติตาม อย่ายึดถือคน
610204_02_เทศน์ยึดถือคุณความดีของพระรัตนตรัยมาปฏิบัติตามอย่ายึดถือคน.mp3

ขอมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต และศีลบริสุทธิ์ต้องอาศัยพรหมวิหาร ๔ (ปกิณกะธรรม ๔ ก.พ. ๖๑)

๔ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมขอมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต และศีลบริสุทธิ์ต้องอาศัยพรหมวิหาร ๔
610204_01_ปกิณกะธรรมขอมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตและศีลบริสุทธิ์ต้องอาศัยพรหมวิหาร๔.mp3

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

พึงพิจารณาสอบทานใจเพื่อทราบผลการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓ ก.พ. ๖๑)

๓ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมพึงพิจารณาสอบทานใจเพื่อทราบผลการปฏิบัติ
610203_05_ปกิณกะธรรมพึงพิจารณาสอบทานใจเพื่อทราบผลการปฏิบัติ.mp3

สำรวมใจนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเมื่อสมาทานพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๓ ก.พ. ๖๑)

๓ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมสำรวมใจนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเมื่อสมาทานพระกรรมฐาน
610203_04_ปกิณกะธรรมสำรวมใจนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเมื่อสมาทานพระกรรมฐาน.mp3

อริยสัจและทางพ้นทุกข์ด้วยการทรงเมตตา(เทศน์ ๓ ก.พ. ๖๑)

๓ ก.พ. ๖๑-เทศน์อริยสัจและทางพ้นทุกข์ด้วยการทรงเมตตา
610203_02_เทศน์อริยสัจและทางพ้นทุกข์ด้วยการทรงเมตตา.mp3

ผู้ลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระจึงจะเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๓ ก.พ. ๖๑)

๓ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้ลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระจึงจะเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย
610203_01_ปกิณกะธรรมผู้ลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระจึงจะเข้าถึงคุณพระรัตนตรัย.mp3