วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เศรษฐีผู้บรรลุธรรมด้วยการเห็นโทษของการมีร่างกาย(นิทาน ๒๔ ก.พ. ๖๑)

๒๔ ก.พ. ๖๑-นิทานเศรษฐีผู้บรรลุธรรมด้วยการเห็นโทษของการมีร่างกาย
610224_04_นิทานเศรษฐีผู้บรรลุธรรมด้วยการเห็นโทษของการมีร่างกาย.mp3