วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เพียรระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์(เทศน์ ๑๗ ก.พ. ๖๑)

๑๗ ก.พ. ๖๑-เทศน์เพียรระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
610217_02_เทศน์เพียรระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์.mp3