วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ทำวัตรเย็นสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.พ. ๖๑)

๒๔ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็นสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
610224_06_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็นสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร.mp3