วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

อริยสัจและทางพ้นทุกข์ด้วยการทรงเมตตา(เทศน์ ๓ ก.พ. ๖๑)

๓ ก.พ. ๖๑-เทศน์อริยสัจและทางพ้นทุกข์ด้วยการทรงเมตตา
610203_02_เทศน์อริยสัจและทางพ้นทุกข์ด้วยการทรงเมตตา.mp3