วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การแผ่เมตตาอ้างถึงความดีที่ทำมาจะเกิดผล(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.พ. ๖๑)

๑๑ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมการแผ่เมตตาอ้างถึงความดีที่ทำมาจะเกิดผล
610211_05_ปกิณกะธรรมการแผ่เมตตาอ้างถึงความดีที่ทำมาจะเกิดผล.mp3