วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

งานสาธารณประโยชน์ ณ วัดตาลเดี่ยว(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.พ. ๖๑)

๑๘ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ ณ วัดตาลเดี่ยว
610218_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ณวัดตาลเดี่ยว.mp3