วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เห็นโทษของกามคุณเมื่อทำจิตให้สงบ(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.พ. ๖๑)

๒๔ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมเห็นโทษของกามคุณเมื่อทำจิตให้สงบ
610224_01_ปกิณกะธรรมเห็นโทษของกามคุณเมื่อทำจิตให้สงบ.mp3