วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

บวงสรวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณ(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.พ. ๖๑)

๑๘ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมบวงสรวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณ
610218_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ.mp3