วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าสงสัยความดีที่ทำ(เทศน์ ๒๕ ก.พ. ๖๑)

๒๕ ก.พ. ๖๑-เทศน์ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าสงสัยความดีที่ทำ
610225_02_เทศน์ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าสงสัยความดีที่ทำ.mp3