วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

งานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนาเป็นกำลังในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.พ. ๖๑)

๑๐ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนาเป็นกำลังในการปฏิบัติ
610210_03_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ในพระพุทธศาสนาเป็นกำลังในการปฏิบัติ.mp3