วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ใคร่ครวญทุกข์ที่เกิดจากบุคคลอันเป็นที่รัก(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.พ. ๖๑)

๒๔ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญทุกข์ที่เกิดจากบุคคลอันเป็นที่รัก
610224_07_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญทุกข์ที่เกิดจากบุคคลอันเป็นที่รัก.mp3